IMAGE گزارش تصویری از پروژه جدول گذاری خیابان های اندیشه و شقایق
Monday, 21 October 2019
گزارش تصویری از پروژه جدول گذاری خیابان های اندیشه و شقایق
IMAGE گزارش تصویری از اجرای عملیات تک لبه و اجرای کانیو در خیابان های شهید مطهری و پاسداران
Monday, 21 October 2019
گزارش تصویری از اجرای عملیات تک لبه و اجرای کانیو در خیابان های شهید مطهری و پاسداران
IMAGE پارک جنگلی شهرداری نوجین با هدف ایجاد درآمد پایدار ، در منطقه آبگرم احداث خواهد شد
Wednesday, 20 March 2019
حضور شرکت مشاور سبزپوشان جهت تملک 50 هکتار از اراضی آبگرم نوجین توسط شهرداری نوجین جهت ایجاد پارک جنگلی و درآمد پایدار ، مقرر شد طی 3 ماه آینده طرح  تهیه و عملیات ایجاد پارک آغاز گردد.
IMAGE گزارش تصویری از گسترش و سامان دهی سایه بان گلزار شهدا
Tuesday, 12 March 2019
گزارش تصویری از گسترش و سامان دهی سایه بان گلزار شهدا
IMAGE رنگ آمیزی تمامی سرعت گیرهای شهر نوجین
Tuesday, 12 March 2019
شهردار نوجین از رنگ آمیزی تمامی سرعت گیرها شهر در نقاط پر تردد شهر در آستانه نوروز خبر داد. در راستای افزایش ایمنی تردد خودروها در مناطق شهری و امنیت عابرین پیاده ، تمامی سرعت گیرهای شهر رنگ آمیزی شدند
IMAGE آماده سازی شهر نوجین برای استقبال از سال نو و مسافرین نوروزی
Tuesday, 12 March 2019
رضا محمدی  از آماده سازی شهر نوجین برای استقبال از مسافران و گردشگران نوروز خبر داد.   همچنین رضا محمدی افزود: با هدف آماده سازی سطح شهر در استقبال از نوروز مجموعه  اقداماتی در راستای آراسته نمودن و زیبا سازی سطح شهر  توسط این شهرداری در حال انجام است..
IMAGE گزارش تصویری از اجرای 450 متر موزاییک پارک کوهپایه
Wednesday, 06 February 2019
گزارش تصویری از اجرای 450 متر موزاییک پارک کوهپایه

اجرای عملیات جابجایی تیر برق های بلوار ولایت

 

اجرای عملیات جابجایی تیر برق  های بلوار ولایت

اجرای عملیات جابجایی تیر برق  های بلوار ولایت

اجرای عملیات جابجایی تیر برق  های بلوار ولایت